Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại và gởi tài liệu để tự cai bằng tiếng Việt để giúp bạn cai thuốc lá, cùng với băng dán nicotine miễn phí cho những ai hội đủ điều kiện. 
Hãy gọi số 1-800-778-8440 để biết thêm chi tiết.
Ai Cũng Có Thể Cai Được Thuốc Lá
Chúng Tôi Có Thể Giúp Đỡ
Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại và gởi tài liệu để tự cai bằng tiếng Việt để giúp bạn cai thuốc lá, cùng với băng dán nicotine miễn phí cho những ai hội đủ điều kiện. 
Hãy gọi số 1-800-778-8440 để biết thêm chi tiết.
Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cung cấp dịch vụ cai thuốc cho những người hút thuốc hoặc dùng những sản phẩm có chứa chất thuốc lá khác. Tất cả những dịch vụ giúp đỡ đều là miễn phí cho người Á Châu đang cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Những Dịch Vụ Miễn Phí Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cung cấp dịch vụ cai thuốc cho những người hút thuốc hoặc dùng những sản phẩm có chứa chất thuốc lá khác. Tất cả những dịch vụ giúp đỡ đều là miễn phí cho người Á Châu đang cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Bạn có thể lập một kế hoạch cai thuốc thích hợp cho chính mình bằng cách điện đàm với một chuyên gia cai thuốc lá. Tư vấn qua điện thoại thật dễ dàng, thuận tiện, và đã được chứng minh làm tăng gấp đôi cơ may cai thuốc được thành công. Hãy gọi số: 1-800-778-8440 ngay hôm nay! Các chuyên gia của Trung Tâm làm việc thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, giờ miền Tây Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể ghi danh trên mạng
Tư Vấn Qua Điện Thoại Bạn có thể lập một kế hoạch cai thuốc thích hợp cho chính mình bằng cách điện đàm với một chuyên gia cai thuốc lá. Tư vấn qua điện thoại thật dễ dàng, thuận tiện, và đã được chứng minh làm tăng gấp đôi cơ may cai thuốc được thành công. Hãy gọi số: 1-800-778-8440 ngay hôm nay! Các chuyên gia của Trung Tâm làm việc thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, giờ miền Tây Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể ghi danh trên mạng
Để nhận được tài liệu tự cai miễn phí giải thích những điểm then chốt của việc cai thuốc, hãy gọi số 1-800-778-8440 hay bấm vào đây
Tài Liệu Tự Cai Để nhận được tài liệu tự cai miễn phí giải thích những điểm then chốt của việc cai thuốc, hãy gọi số 1-800-778-8440 hay bấm vào đây
Nhiều người Á Châu hút thuốc lá hội đủ điều kiện để nhận băng dán nicotine miễn phí gởi đến tận nhà. Để biết bạn có hội đủ điều kiện không, hãy gọi 1-800-778-8440.
Băng Dán Nicotine Nhiều người Á Châu hút thuốc lá hội đủ điều kiện để nhận băng dán nicotine miễn phí gởi đến tận nhà. Để biết bạn có hội đủ điều kiện không, hãy gọi 1-800-778-8440.
Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ). ASQ cung cấp những dịch vụ MIỄN PHÍ, thuận tiện, được chứng minh có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Ðông, Phổ Thông, Ðại Hàn và Việt Nam cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. ASQ đã được chứng minh làm gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc lá thành công. Những dịch vụ này được phục vụ bởi những người bản xứ đã được đào tạo trong nghành cai nghiện thuốc lá.
mục đích Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ). ASQ cung cấp những dịch vụ MIỄN PHÍ, thuận tiện, được chứng minh có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Ðông, Phổ Thông, Ðại Hàn và Việt Nam cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. ASQ đã được chứng minh làm gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc lá thành công. Những dịch vụ này được phục vụ bởi những người bản xứ đã được đào tạo trong nghành cai nghiện thuốc lá.